GALAXY PETYŠA TOUR
11. ročník závodu horských kol
Rožnov pod Radhoštěm 14.6.2014

 

Pořadatelé závodu:
. Valaští bajkeři
. Beskyd Bike
. Cyklo Švec
. SVČ Rožnov p.R.
. TJ Rožnov p.R.

Partneři závodu:
. Petyša Sport
. Zlínský kraj
. Progress sportswear
. Profil bicycles
. Nordblanc

Mediální partneři:
. Jalovec
. Mountainbike
. Cykloserver
. Rádio Apollo
. Rádio Zlín
. Rádio Čas


Trasy:

- vedou po zpevněných lesních cestách, značené růžovýma šipkama s písmenem "P", jinak značení barevnými fáborky

- 58 km (převýšení 1730 m)
- 30 km (převýšení 800 m)

- měření závodu zajištěno čipovou technologií firmy SportSoft

Kategorie:

Krátká trať:
. mládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)
. mládež M3 (junioři 15 - 18 let)
. muži A2 (19 - 29 let)
. muži B2 (30 - 39 let)
. muži C2 (40 - 49 let)
. muži D2 (50 - 59 let)
. muži E2 (nad 60 let)
. ženy Z2 (19 - 29 let)
. ženy H2 (30 - 39 let)
. ženy F2 (nad 40 let)
. tandemy TD

Dlouhá trať
:
. muži A1 (19 - 29 let)
. muži B1 (30 - 39 let)
. muži C1 (40 - 49 let)
. muži D1 (nad 50 let)
. ženy Z1 (19 - 29let)
. ženy H1 (nad 30 let)

Vložené závody dětí
:
. U6W . děvčata do 6 let - trať 3 okruhy po 150 m
. U6M . chlapci do 6 let - trať 3 okruhy po 150 m
. U9W . děvčata 7 - 9 let - trať 1 okruh 900 m
. U9M . chlapci 7 - 9 let - trať 1 okruh 900 m
. M1 . mladší žáci M1 (10 – 12 let) - trať 1 okruh 2 km
. Z1 . mladší žákyně Z1 (10 – 12 let) - trať 1 okruh 2 km
. M2 . starší žáci M2 (13 – 14 let) - trať 2 okruhy po 2 km
. Z2 . starší žákyně Z2 (13 – 14 let) - trať 2 okruhy po 2 km

Závody dětí na koloběžkách:
K1 . děvčata do 9 let
K2 . chlapci do 9 let
K3 . děvčata 10 - 14 let
K4 . chlapci 10 - 14 let

Poznámka:

- Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů
- Účast závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů, nebo zákonného zástupce
- Věková kategorie je dána rokem narození
- Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit kategorii pouze při účasti pěti a více závodníků


Bodování do seriálu:

- viz. obecná pravidla závodů GALAXY SÉRIE

Startovné:

- placené současně s přihláškou do uzávěrky - 6.6.2014: 350,- Kč
- placené po uzávěrce: 450,- Kč
- placené v den prezentace: 500,- Kč
- přihláška >>>
- vložené závody dětí na místě: 50,- Kč

- Pro uznání slevněného startovného je rozhodující datum doručení částky pořadateli.
- Zahraniční závodníci mají možnost zaplatit nezvýšené startovné v den prezentace závodu. Podmínkou je přihlášení do 6.6.2014.
- Ve všech případech uvádějte jako variabilní symbol svoje rodné číslo! Je možno platit najednou jedním dokladem za více osob, v tom případě však zašlete všechny přihlášky v jedné obálce. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.

- V případě neúčasti se zaplacené startovné nevrací

Číslo účtu: 0809483123/0800

Prezentace:

- v budově recepce Autokempu Sport (vedle fotbalového stadionu)
- 13.6.2014 (18:00 - 20:00)
- 14.6.2014 (7:30 - 10:30) - Bude probíhat i prezentace dětských závodů.


Start:

- u kina Panorama v Rožnově pod Radhoštěm
- dlouhá trať ve 12:00
- krátká trať ve 12:30
- dětský závod v 11:00 (start naproti Autokempu Sport)
- organizovaný odchod dětí na start v 10:40 z prostoru prezentace


Cíl:

- Autokemp Sport Rožnov pod Radhoštěm

Občerstvení:

- 3x na dlouhé, 1x na krátké
- v cíli nápoj a teplé jídlo


Ceny:

- věcné ceny a pamětní medaile pro první tři závodníky v každé kategorii
- po vyhlášení výsledků (cca v 17:00) proběhne losování tomboly startovních čísel

Podmínky závodu Galaxy Petyša Tour:

- Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).

- Závodník je povinen mít po celou dobu řádně připevněn čip a startovní číslo na určeném místě. Při nesplnění této podmínky může být závodník diskvalifikován. V cíli rozhoduje čas průjezdu čipu měřícím zařízením.

- Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny, nebo výhrad.

- Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
. bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
. závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
. v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
. mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
. bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
. souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

- Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření.


Ostatní:


- Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u hlavního rozhodčího. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

- Možnost ubytování v chatkách, nebo hotelu Stadion v areálu konání závodu.
- Ubytování v kempu pod stany pro závodníky zdarma.
- Kemp Wi-Fi ready

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě!

Aktuálně:

16.6. 2013 VÝSLEDKY >>>

28.6. 2012
REPORTÁŽ
- REPORTÉR Z TYLOVIC
>>>

20.6. 2012
VIDEO NA TV BESKYD >>>

20.6. 2012
GALAXY SÉRIE ZAVÍTALA DO BESKYD >>>

16.6. 2012
VÝSLEDKY >>>

15.6.2010 REPORTÁŽ MARTINA CHALUPY >>>

14.6.2010
TROPICKÉ VEDRO PROVÁZELO GALAXY PETYŠA TOUR >>>

14.6. 2010
Fotogalerie >>>

6.6.2010
GALAXY PETYŠA TOUR SE POJEDE PO SEDMÉ >>>

11.3.2010
Spuštěny přihlášky >>>

1.2.2010
Novinky pro rok 2010:
- zařazení závodu do Valašskopovažské sé rie
>>>
- vytvořena kategorie nad 60 let na krátké trati

19.6.2009
V Rožnově vyhrál Haman >>>

16.6. 2009
Reportáž ze závodu >>>

16.6. 2009
V sekci fotogalerie přidáváme další a další fotky >>>

15.6.2009
Výsledky ze závodu >>>

20.12.2008
Novinky pro rok 2009:
- přepracování organizace dětského závodu
- měření hlavního závodu čipy
- vylepšené zázemí pro závodníky

25.7.2008
DVD ze závodu je hotovo. Případní zájemci prosím kontaktujte prodejny PETYŠA SPORT, kde bude DVD k dispozici.

19.6.2008
Megafotogalerie + reportáž >>>

15.6.2008
Výsledky závodu >>>

TOPlist


.